Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • nauki o sztuce

Nasze wymagania

 • posiadać stopień naukowy doktora w zakresie dyscypliny historia sztuki lub nauki o sztuce
 • kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych

Mile widziane

 • krajowy i międzynarodowy dorobek naukowy potwierdzający kompetencje w zakresie: w zakresie historii sztuki, specjalizacja z zakresu historii sztuki starożytnej bądź średniowiecznej
 • doświadczenie w pracy w instytucjach naukowych i badawczych
 • doświadczenia w pracy naukowej za granicą (staże, stypendia);

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności badawczo-dydaktycznej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
 • życiorys i kwestionariusz osobowy
 • kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora

Załączniki