Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Mechaniczny
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Pojazdów (K56W10D07) poszukuje osobę na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego
w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,
w zakresie dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna posiadającego umiejętności w obszarze:
• umiejętność prowadzenia badań naukowych, sporządzanie raportów z badań i sprawozdań
w obszarze materiałoznawstwa,
• wiedzę w zakresie materiałoznawstwa,
• umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych,
• umiejętność pracy w laboratorium badawczym,
• umiejętność obsługi mikroskopów metalograficznych,
• umiejętność obsługi twardościomierzy,
• umiejętność wykonywanie prac przygotowawczych do badań materiałoznawczych,
• dbałość o utrzymanie porządku w Pracowni zgodnie ze standardami laboratorium badawczego,
• umiejętność pracy w zespole,

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn
 • predyspozycje do pracy dydaktycznej i badawczej
 • umiejętność prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim
 • umiejętność przygotowania materiałów dydaktycznych
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • pracowitość, sumienność i umiejętność pracy w zespole
 • prowadzenie badań pod opieką promotora
 • rozwijanie wiedzy z zakresu metodologii badań i dyscypliny naukowej
 • rozumienie dziedziny badań naukowych
 • posiadanie umiejętności generowania oraz przygotowywania danych pod opieką promotora
 • posiadanie umiejętność krytycznej analizy i oceny złożonych zadań
 • umiejętność przedstawienia oraz objaśnienia wyników badań

Zakres obowiązków

 • kształcenie studentów
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych
 • prowadzenie badań naukowych i rozwojowych we wskazanej dyscyplinie/specjalności
 • publikowanie wyników badań naukowych
 • pozyskiwanie środków na realizację projektów badawczych
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych Katedry, Wydziału
 • podnoszenie kwalifikacji

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w prestiżowej Uczelni
 • umowę o pracę
 • możliwość rozwoju naukowego i dydaktycznego w ramach obejmowanego stanowiska
 • dostęp do nowoczesnej infrastruktury badawczej i dydaktycznej
 • wsparcie działalności publikacyjnej i prowadzonych badań
 • możliwość uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Uczelnię

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora
 • Syntetyczny życiorys
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego/tytułu profesora lub odpis dyplomu ukończenia studiów
 • Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej
 • Wykaz publikacji
 • Wykaz i opis staży naukowych
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych
 • Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy

Załączniki