Profesor uczelni stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o bezpieczeństwie

Opis stanowiska

Pracownik dydaktyczny dedykowany będzie kierunkowi Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Planowany termin rozpoczęcia pracy 1.10.2024 r.

Nasze wymagania

 • udokumentowany dorobek naukowy z ostatnich 5 lat i/lub posiadane doświadczenie praktyczne zdobyte poza systemem szkolnictwa wyższego
 • doświadczenie dydaktyczne
 • doświadczenie w nauczaniu zdalnym i online
 • znajomość języka angielskiego (B2/C1)
 • uzyskany stopień doktora hab. w zakresie nauki o bezpieczeństwie

Mile widziane

 • dorobek naukowy
 • osiągnięcia dydaktyczne

Zakres obowiązków

 • motywacja do pracy dydaktycznej i naukowej
 • Przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów
 • Prowadzenie wykładów i seminariów dyplomowych

Oferujemy

 • Umowę o pracę
 • Pracę w dużej i nowoczesnej uczelni

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • aktualne CV i list motywacyjny
 • wykaz publikacji
 • kopia (ksero) dyplomu doktora
 • kopia (ksero) dyplomu doktora habilitowanego
 • kopia (ksero) zaświadczenia poświadczającego uzyskanie tytułu profesora
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje

Załączniki