Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o polityce i administracji

Opis stanowiska

KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA (w grupie badawczo-dydaktycznej – dyscyplina: nauki o polityce i administracji NA WYDZIALE NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH (Katedra Systemów Politycznych)

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora w zakresie nauk społecznych (humanistycznych);
 • doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów naukowych i edukacyjnych – kierownik;
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych
 • doświadczenie w działalności organizacyjnej na rzecz uczelni;
 • zainteresowania naukowo-badawcze, w tym publikacje związane z systemem politycznym RP, w szczególności dyskursem ustrojowym i pracami konstytucyjnymi, konstytucyjnymi podstawami społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, prawnymi i politycznymi procesami budowy polskiego porządku konstytucyjnego, partycypacją obywatelską;
 • doświadczenie we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi;
 • dodatkowym atutem będzie działalność mająca na celu popularyzację nauki.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • publikowanie w czasopismach i wydawnictwach z zakresu nauk o polityce i administracji;
 • udział w pracach organizacyjnych prowadzonych w Katedrze oraz na Wydziale;
 • pozyskiwanie i prowadzenie grantów badawczych finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych oraz publikowanie ich wyników;
 • organizacja i udział w konferencjach naukowych oraz seminariach krajowych i międzynarodowych;
 • nawiązywanie i prowadzenie współpracy naukowej z ośrodkami z Polski i z zagranicy.
 • udział w konferencjach naukowych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Niezbędne dokumenty określone zostały w załączniku.

Załączniki