Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 11.666,67 PLN brutto-brutto zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Nasze wymagania

 • stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne, nauki chemiczne, lub podobnych;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • doświadczenie w badaniach zjawisk fotoluminescencji;
 • doświadczenie w analizie elektrochemicznej;
 • doświadczenie w badaniach zjawisk elektroluminescencji;
 • udokumentowany dorobek naukowy w zakresie optoelektroniki;
 • umiejętność sporządzania raportów naukowych oraz publicznej prezentacji wyników prac naukowych w języku angielskim;
 • umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane

 • doświadczenie w konstruowaniu i badaniu diod elektroluminescencyjnych (organicznych i hybrydowych);
 • doświadczenie w badaniach elementów elektronicznych metodami impedancyjnymi;
 • doświadczenie w wykorzystaniu czasowo-rozdzielczych technik spektroskopowych;
 • doświadczenie w syntezie związków organicznych;
 • doświadczenie w pracy z wykorzystaniem komór rękawicowych;
 • umiejętność przygotowania cienkich warstw materiałów organicznych i hybrydowych różnymi metodami roztworowymi;
 • samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji;
 • otwartość na nowe koncepcje, łatwość przyswajania wiedzy.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Przemysława Daty w ramach projektu badawczego “The fourth generation of OLED emitters, how to tailor, optimise and control hyperfluorescence” (Acronym: 4OLED).
 • Sprawowanie obowiązków promotora pomocniczego dla doktoranta zatrudnionego do realizacji projektu 4OLED.
 • Czynny udział w pracach organizacyjnych związanych z realizacją projektu 4OLED.
 • Czynny udział w konstruowaniu i organizacji stanowisk laboratoryjnych potrzebnych do realizacji projektu 4OLED i w utrzymywaniu ich w dobrym stanie technicznym.
 • Prace organizacyjne na rzecz Katedry Fizyki Molekularnej, Wydziału Chemicznego i Politechniki Łódzkiej w zakresie związanym z realizacją projektu 4OLED (np. związanych z remontami, przeprowadzkami do nowych pomieszczeń, awariami itp.).

Oferujemy

 • umowa o pracę (pełny etat) od października 2023 r.
 • wynagrodzenie 11.666,67 PLN brutto-brutto

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • odpisy/kopie dyplomów;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Załączniki