Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 9000-10770 zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • biotechnologia

Opis stanowiska

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję
i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Nasze wymagania

 • Tytuł doktora w jednej z następujących dziedzin: biotechnologia, mikrobiologia, chemia, materiałoznawstwo, nanotechnologia (lub inne pokrewne dziedziny),
 • Dobra wiedza praktyczna i teoretyczna z zakresu technik pracy z materiałami elektrodowymi, konstrukcjami reaktorów, konwersją CO2, membranami i biopolimerami,
 • Praktyczna znajomość technik separacji biopolimerów oraz doświadczenie w technikach HPLC i GC,
 • Wcześniejsze doświadczenie w optymalizacji procesów biotechnologicznych będzie traktowane jako atut,
 • Duża zdolność do pracy i zapał do badań,
 • Aktywny udział w kołach naukowych, towarzystwach i konferencjach,
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • Językiem roboczym jest język angielski,
 • Publikacje w międzynarodowych, recenzowanych czasopismach,
 • Doświadczenie w promotorstwie projektów magisterskich i doktoranckich.

Zakres obowiązków

 • Projektowanie i optymalizacja bioreaktorów pod kątem procesu produkcji mikrobiologicznych PHA,
 • Integracja reaktora bioelektrochemicznego napędzana energią odnawialną,
 • Badanie wpływu wewnętrznych/zewnętrznych czynników stresowych na wytwarzanie PHA w ciągłej pracy zintegrowanego system,
 • Optymalizacja warunków bioseparacji PHA.

Oferujemy

 • pełen etat,
 • miesięczne wynagrodzenie brutto w przedziale 9000-10 770 zł (plus 13 pensja) w zależności od kwalifikacji.
 • przewidywany termin rozpoczęcia pracy od stycznia 2024 r., z możliwością przedłużenia do czasu zakończenia projektu,
 • pełne publiczne ubezpieczenie zdrowotne i świetne środowisko badawcze na Politechnice Łódzkiej.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ
 • CV zawierające wcześniejsze projekty badawcze, doświadczenie zawodowe, cele zawodowe oraz pełną listę abstraktów konferencyjnych i/lub publikacji;
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • odpisy/kopie dyplomów, kopie świadectw ukończenia studiów i transkrypcji;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.
 • Krótki list motywacyjny (jedna strona) przedstawiający zainteresowanie kandydata stanowiskiem podoktorskim;

Załączniki