Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

wns.cow1@ujd.edu.pl
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Miejsce: Częstochowa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Opis stanowiska

KONKURS OTWARTY
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze Pedagogiki
Zatrudnienie od 1.10.2024 r.

Nasze wymagania

 • • posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk społecznych
 • • kompetencje naukowe i dydaktyczne mające znaczenie dla dyscypliny lub kierunku zajęć

Mile widziane

 • • doświadczenie zawodowe w pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej lub edukacji wczesnoszkolnej;
 • • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć

Zakres obowiązków

 • organizacja lub udział w różnych formach współpracy międzynarodowej
 • osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, tj. organizacja lub współudział w organizacji konferencji i wydarzeń naukowych ważnych dla rozwoju dyscypliny i mające wpływ społeczny

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • podanie do JM Rektora
 • • kwestionariusz osobowy w przypadku zatrudnienia po raz pierwszy

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Jerzego Waszyngtona 4/8
  42-200 Częstochowa
  pok.307