Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Literaturoznawstwa
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • literaturoznawstwo

Opis stanowiska

stanowisko adiunkta badawczego (anglista) w Katedrze Literatur Anglojęzycznych

Nasze wymagania

 • natywny użytkownik języka angielskiego
 • doktor w zakresie literaturoznawstwa angielskiego
 • potwierdzony publikacjami i wystąpieniami konferencyjnymi dorobek naukowy, wpisujący się w profil badań realizowanych w Katedrze Literatur Anglojęzycznych
 • doświadczenie w realizowaniu profesjonalnej korekty językowej tekstów specjalistycznych (literaturoznawczych)
 • doświadczenie w realizowaniu projektów naukowych finansowanych ze środków zewnętrznych (w roli kierownika oraz wykonawcy)

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie literaturoznawstwo (literaturoznawstwo angielskie)
 • udział w organizacji życia naukowego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie na stanowisku skierowane do JM Rektora UKW
 • CV i list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1)
 • zdjęcie
 • dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego, stopnia naukowego
 • oświadczenie, że w razie zatrudnienia UKW będzie podstawowym miejscem pracy nauczyciela akademickiego (załącznik nr 2)
 • dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań określonych w ogłoszeniu konkursowym
 • oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2019 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (załącznik nr 3)
 • oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej związanej z poświadczaniem nieprawdy (art. 233 k.k.) (załącznik nr 4)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową i reprezentowaniu dyscypliny naukowej literaturoznawstwo (załącznik nr 5)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji (załącznik nr 6)

Załączniki