Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Finansów i Zarządzania
Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

W związku z dynamicznym rozwojem Uczelni, poszukujemy nauczycieli akademickich, chcących dołączyć do kadry badawczo dydaktycznej i dydaktycznej Uniwersytetu WSB MERITO we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie.

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora (nauki o zarządzaniu i jakości, dziedzina nauki społeczne);
 • osiągnięcia w pracy dydaktycznej;
 • znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć;
 • posiadanie doświadczenia dydaktycznego w pracy na uczelni;
 • wykazanie aktywnej działalności naukowej;
 • posiadanie doświadczenia praktycznego zdobytego poza uczelnią.

Zakres obowiązków

 • przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, zarówno zdalnych jak i stacjonarnych, z zakresu marketingu w szczególności marketingu cyfrowego;
 • prowadzenie seminariów magisterskich;
 • udział w pracach komisji egzaminacyjnych;
 • promowanie prac magisterskich.

Oferujemy

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na podstawowym miejscu pracy;
 • wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania obowiązującym na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu;
 • wsparcie organizacyjne i finansowe działań związanych z rozwojem naukowym;
 • system benefitów pracowniczych (premii i nagród regulaminowych, bezpłatnych szkoleń);
 • wsparcie w zakresie kształcenia zdalnego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV

Weź udział w rekrutacji