Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdynia
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki o Ziemi i środowisku

Opis stanowiska

Stanowisko obejmuje dwa główne obszary: dydaktykę oraz badania. Kandydat wyłoniony w konkursie będzie przede wszystkim zajmował się przygotowywaniem i prowadzeniem zajęć dydaktycznych z zakresu chemii środowiska morskiego oraz atmosfery, hydrochemii, monitoringu środowiska, w języku polskim oraz angielskim. Kandydat będzie także planował, prowadził badania oraz publikował wyniki swoich badań z zakresu chemii środowiska morskiego, obiegu pierwiastków biogenicznych (atmosfera, mikrowarstwa powierzchniowa morza, toń wodna, zawiesina), przyczyn i konsekwencji zanieczyszczenia środowiska morskiego. Kandydat będzie odpowiedzialny za opiekę nad chromatografami w jednostce.

Nasze wymagania

 • wykształcenie: stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku lub równoważny, lub w dyscyplinie chemia, w zakresie badawczym związanym z chemią środowiska, chemią morza i atmosfery;
 • doświadczenie: co najmniej 5-letnie doświadczenie w opracowywaniu, wdrażaniu i walidacji metod analitycznych, zwłaszcza w metodach chromatograficznych oraz doświadczenie w oznaczeniach śladowych zanieczyszczeń organicznych w próbkach środowiskowych i interpretacji uzyskanych wyników;
 • doświadczenie: doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej, w tym ćwiczeń laboratoryjnych i wykładów oraz zajęć w języku angielskim, umożliwiających prowadzenie zajęć z zakresu środowiska lądowego/morskiego, hydrochemii oraz szeroko pojętych zastosowań metod instrumentalnych w analizie środowiskowej;
 • doświadczenie: znajomość metod pobierania próbek środowiskowych wody i powietrza w celu oznaczeń zanieczyszczeń organicznych na poziomie śladowym;
 • doświadczenie: udokumentowany dorobek publikacyjny w międzynarodowych czasopismach naukowych z bazy Journal Citation Reports, czasopismach popularno-naukowych, autorstwo lub współautorstwo podręczników lub monografii naukowych;
 • doświadczenie: w kierowaniu i/lub realizacji projektów naukowych;
 • umiejętność: przedstawiania wyników pracy naukowej, potwierdzone wystąpieniami/posterami na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych;
 • umiejętność: organizacji pracy w zespołach interdyscyplinarnych;
 • umiejętność: dobra znajomość języka polskiego i angielskiego, osoba zatrudniona będzie zobowiązana do przygotowania i poprowadzenia w ramach pensum dydaktycznego zajęć w tych dwóch językach.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych,
 • kształcenie i wychowywanie studentów,
 • prowadzenie badań naukowych i upowszechnianie ich wyników, w tym za pomocą publikacji naukowych,
 • działalność organizacyjna na rzecz katedry i Wydziału.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowanego do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego,
 • kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/ dzial_zarzadzania_kadrami),
 • kopia dyplomu magisterskiego,
 • kopia dyplomu doktorskiego,
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego,
 • dokumenty poświadczających doświadczenie, o którym mowa w kryteriach konkursowych,
 • opinia z dotychczasowego miejsca pracy lub opinii opiekuna naukowego,
 • oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego,
 • Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Gdański
  Wydział Oceanografii i Geografii
  al. Marszałka Piłsudskiego 46
  81- 378 Gdynia
  Budynek Główny, II piętro, pok. 2024 A