Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Kultury Fizycznej
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Adiunkt w Zakładzie Teorii Sportu i Motoryczności Człowieka

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauk biologicznych;
 • Udokumentowany dorobek naukowy (publikacyjny) z punktacją IF;
 • Doświadczenie zawodnicze w dyscyplinie olimpijskiej;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Dobra znajomość języka polskiego;
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej jako nauczyciel akademicki;
 • Zainteresowanie pracą naukową;
 • Obsługa programów komputerowych niezbędnych w pracy naukowej;
 • Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami
 • prowadzenie badań naukowych i publikacja wyników
 • inne obowiazki zlecone przez Dziekana/Kierownika Zakładu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgłoszenie do konkursu,
 • życiorys (cv),
 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny do pobrania na stronie Uczelni),
 • odpis dyplomu (-ów) oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia kandydata,
 • informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,
 • program działalności dydaktycznej i organizacyjnej,
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i Nauce,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (dostępne do pobrania na stronie Uczelni),
 • klauzula obowiązku informacyjnego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępna do pobrania na stronie Uczelni).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy przysłać na adres uczelni z dopiskiem Biuro Dziekana lub dostarczyć osobiście (pok. 24A lub Rektorat) lub wysłać na adres e-mail: dziekan@awf.gda.pl
  Kontakt telefoniczny 58 55 47 285.