adiunkt

Wydział Inżynierii lądowej i Środowiska
Politechnika Gdańska

Katedra Wytrzymałości Materiałów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, poszukuje osoby na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego (specjalność: technologia i mechanika betonu). • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim
• prowadzenie badań naukowych w zakresie: technologii i mechaniki betonu, mechaniki konstrukcji i materiałów
• pozyskiwanie projektów badawczych
• uczestnictwo i kierowanie projektami badawczymi
• publikowanie wyników badań w renomowanych czasopismach.
• stopień naukowy doktora inżyniera w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport lub pokrewnej
• umiejętność pracy zespołowej w zakresie badań naukowych
• doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi.
Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres magdalena.rucka@pg.edu.pl