adiunkt

Wydział Inżynierii lądowej i Środowiska
Najnowsze ogłoszenia

Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechniki Gdańskiej poszukuje osoby na stanowisko adiunkta/dydaktycznego.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018r. o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. 2018, poz. 1668, z dnia 30 sierpnia 2018 roku z późniejszymi zmianami).
Kandydat powinien posiadać stopień doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych.
Kandydat powinien znać przynajmniej jeden język obcy.
Co najmniej 10 letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej.
Co najmniej 10 letnie doświadczenie w pracy w przedsiębiorstwie transportowym.
Dokumenty należy złożyć do dnia 21.09.2020 roku w Biurze Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej pok. 156 lub drogą e/mailową: blorb@pg.edu.pl.