adiunkt

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Najnowsze ogłoszenia

DZIEKAN WYDZIAŁU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA
UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI
ogłasza konkurs
NA STANOWISKO ADIUNKTA
W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO -DYDAKTYCZNYCH
W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ
INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA / NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

DATA OGŁOSZENIA KONURSU: 08.12.2020
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 30.01.2021
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKUKRSU: 15.02.2021

WARUNKI ZATRUDNIENIA:
– zatrudnienie w Katedrze Systemów Informacyjnych Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,
– zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Uniwersytecie
Morskim, który będzie stanowić podstawowe miejsce pracy,
– prowadzenie badań w obszarach wpisujących się w dyscypliny: informatyka techniczna i telekomunikacja/
nauki o zarządzaniu i jakości.

WYMAGANIA PODSTAWOWE:
– dyplom doktora uzyskany w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub w ramach
innej dyscypliny wraz z potwierdzeniem dorobku związanego z informatyką lub jej zastosowaniami
w praktyce,
– wiedza i umiejętności związane z prowadzeniem dydaktyki w takich zakresach jak: technologie
mobilne i internetowe lub inżynieria oprogramowania i projektowania systemów informatycznych,
systemów rozproszonych, systemów wspomagania decyzji,
– prowadzenie badań naukowych w obszarach: zastosowania informatyki, algorytmiki, rozwiązywania
trudnych problemów kombinatorycznych, wspomagania decyzji, sztucznej inteligencji,
– wykaz osiągnięć naukowych,
– znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

WYMAGANIA DODATKOWE:
– predyspozycje do pracy dydaktycznej,
– umiejętność pracy zespołowej.

WYMAGANE DOKUMENTY:
– podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG,
– CV,
– kserokopia posiadanych dyplomów,
– oświadczenia wraz z wykazem doświadczenia dydaktycznego i/lub praktycznego,
– w przypadku obcokrajowców certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co
najmniej B1
DODATKOWE INFORMACJE:
– w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport.
Adres korespondencyjny:
Uniwersytet Morski w Gdyni, Biuro Dziekana Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa,
ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, tel. (58) 55 86 620, e-mail: biuro@wpit.umg.edu.pl

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”.
W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.
Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty oraz możliwość odwołania rekrutacji bez podania przyczyny.
Informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor UMG.