asystent

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytet Jagielloński

Tematyka: Stanowisko asystenta naukowego (post-doc) w ramach projektu NCN “Harmonia 3” zatytułowanego “Ilościowe badanie odpowiedzi na stres u owadów o przeobrażeniu zupełnym: zastosowanie teorii Dynamicznego Budżetu Energetycznego (ang. Quantifying stress response in holometabolic insects: applying a Dynamic Energy Budget Theory Framework), realizowanego w Zespole Ekotoksykologii I Ekologii Stresu pod kierownictwem dr Agnieszki Bednarskiej
Kandydat powinien spełniać następujące oczekiwania:
– stopnień naukowy doktora nauk biologicznych (lub w pokrewnej dyscyplinie);
– dorobek naukowy obejmujący liczące się pozycje w dyscyplinie ekologicznej i ekotoksykologicznej;
– czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na międzynarodowych konferencjach;
– pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej;
– biegła znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie;
– znajomość teorii Dynamicznego Budżetu Energetycznego
– doświadczenie w:
– prowadzeniu eksperymentów laboratoryjnych na bezkręgowcach;
– wykonywaniu pomiarów cech historii życiowej i tempa metabolizmu metodą respirometrii
– posługiwaniu się programami do analiz statystycznych oraz programowania (znajomość środowiska Matlab będzie dodatkową zaletą)