Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Nasze wymagania

 • • tytuł zawodowy magistra
 • • gotowość do dalszego rozwoju naukowego oraz uczestniczenia w projektach naukowo-badawczych
 • • plan badawczy na kolejne 3 lata
 • • znajomość zagadnień geodezyjno – kartograficznych mających związek z geodezyjną obsługą inwestycyjnego procesu budowlanego, takich jak: praca na mapie zasadniczej, metody pomiarowe, obsługa instrumentów geodezyjnych
 • • znajomość zagadnień związanych z gospodarką nieruchomościami i wykorzystaniem Systemów Informacji Przestrzennej i GIS w praktyce planistycznej i inżynierskiej
 • • doświadczenie praktyczne w dziedzinie geodezji i kartografii
 • • znajomość pakietu Ms Office, AutoCAD, programów współpracujących ze środowiskiem GIS
 • • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • • pożądana biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, umożliwiająca swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych (w tym wykładów)
 • • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej

Mile widziane

 • • zaangażowanie i samodzielność w pracy
 • • umiejętność pracy w zespole

Zakres obowiązków

 • • przygotowanie i prowadzenie zajęć na studiach dziennych i zaocznych z przedmiotów: geodezja i kartografia, geodezyjna obsługa nieruchomości, geodezja i kartografia w praktyce, gospodarka nieruchomościami, wycena nieruchomości, systemy informacji przestrzennej, GIS
 • • prowadzenie działalności naukowej i publikacyjnej
 • • prace organizacyjne na rzecz Uczelni, Wydziału, Instytutu

Oferujemy

 • • pracę na pełen etat
 • • okres zatrudnienia: od 15.11.2023 r. do 14.11.2025 r. (z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony)

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”
 • Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”
 • odpisy/kopie dyplomów
 • autoreferat opisujący dotychczasową działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną
 • spis publikacji z punktacją zgodną z aktualnym wykazem czasopism podanych na stronie internetowej MEiN
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje

Załączniki