Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Politechnika Świętokrzyska
 • Miejsce: Kielce
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Planowana tematyka badawcza obejmuje następujące zagadnienia: grafika komputerowa, Internet rzeczy, technologie internetowe, wirtualna rzeczywistość. Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia zajęć z zakresu grafiki komputerowej, technologii internetowych, projektowania aplikacji internetowych.

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra z zakresu informatyki
 • dobra znajomość języka angielskiego, a w przypadku obcokrajowców – również biegła znajomość języka polskiego
 • znajomość języków programowania C, C++, C#, Java oraz Python
 • umiejętność tworzenia aplikacji graficznych

Mile widziane

 • doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych
 • wiedza z zakresu programowania mikrokontrolerów
 • wiedza z zakresu modelowania 3D

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę
 • odpis dyplomu ukończenia studiów
 • informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym
 • oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Załączniki