Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Animacji i Intermediów Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Nasze wymagania

 • posiadanie co najmniej tytułu magistra
 • wskazane doświadczenie pedagogiczne oraz umiejętność pracy i organizacji pracy w zespole
 • wiedza, doświadczenie oraz kompetencje techniczne z zakresu filmu artystycznego/ eksperymentalnego
 • osoba ubiegająca się o stanowisko powinna wykazać się znaczącymi osiągnięciami twórczymi zwłaszcza w przestrzeni filmu artystycznego/eksperymentalnego

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć i asystowanie w Pracowni Filmu Eksperymentalnego II na wydziale Animacji i Intermediów
 • praca organizacyjna na rzecz Katedry Intermediów
 • możliwość delegowania do pracy w innej Pracowni Intermediów na wydziale Animacji i Intermediów

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie
 • życiorys zawodowy z zamieszczoną i podpisaną klauzulą
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich
 • portfolio dokumentujące dorobek artystyczny
 • wykaz dorobku dydaktycznego
 • opis innych ważnych dokonań twórczych i organizacyjnych
 • oświadczenie o znajomości języka obcego/języków obcych
 • deklaracja, że Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy
 • deklaracja po podpisaniu umowy o pracę o przynależności do dziedziny sztuki/ dyscypliny: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
 • podpisana poniższa klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Załączniki