Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Miejsce: Kielce
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • matematyka

Opis stanowiska

Katedra Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach poszukuje pracownika z tytułem zawodowym magistra matematyki lub ze stopniem naukowym doktora w zakresie matematyki z dorobkiem naukowym w dyscyplinie matematyka oraz posiadającego kompetencje merytoryczne oraz doświadczenie w pracy badawczej i dydaktycznej.
Od kandydata oczekuje się prowadzenia pracy badawczej i dydaktycznej na prowadzonym kierunku studiów matematyka. Ponadto, od wybranego kandydata oczekuje się umiejętności pracy zespołowej oraz prowadzenia badań w dyscyplinie matematyka.

Nasze wymagania

 • 1. tytuł zawodowy magistra matematyki lub stopnień naukowy doktora w zakresie matematyki;
 • 2. udokumentowany na poziomie międzynarodowym dorobek naukowy w dyscyplinie matematyka;
 • 3. kompetencje merytoryczne oraz doświadczenie w pracy badawczej i dydaktycznej;

Zakres obowiązków

 • - prowadzenie pracy badawczej i dydaktycznej na prowadzonym kierunku studiów matematyka;

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie o zatrudnienie na stanowisku asystenta skierowane do J. M. Rektora UJK w Kielcach,
 • 2. Kwestionariusz osobowy: https://www.ujk.edu.pl/Formularze_sprawy_kadrowe.html
 • 3. Formularz kandydata: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_118_2020.html
 • 4. Życiorys zawodowy.
 • 5. Odpis dyplomu o nadaniu tytułu magistra lub stopnia doktora (ze stroną określającą specjalizację).
 • 6. Opinia promotora pracy magisterskiej lub samodzielnego pracownika naukowego o dotychczasowej pracy dydaktycznej i naukowej kandydata.
 • 7. Wykaz publikacji.
 • 8. Oświadczenie, że Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie podstawowym miejscem pracy.
 • 9. inne dokumenty, materiały lub informacje mogące mieć znaczenie w konkursie (np. arkusz oceny dotychczasowej pracy dydaktycznej i badawczej, rekomendacje, ukończone kursy, itp.).
 • 10. Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Katedra Matematyki UJK, ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce