Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Inżynierii Mechanicznej
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii.

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia magistra inżyniera
 • uzyskania potwierdzonych kompetencji pedagogicznych
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym lub wyższym,
 • w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Mile widziane

 • mile widziane świadectwo kwalifikacyjne potwierdzające znajomość programów wspomagających projektowanie instalacji OZE,

Zakres obowiązków

 • Obowiązki asystenta

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) podanie o przyjęcie na stanowisko
 • 2) cv kandydata
 • 3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
 • 4) opis dotychczasowej pracy zawodowej, z wyszczególnieniem osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, jakie pozostają w związku z rodzajem stanowiska będącego przedmiotem konkursu
 • 5) świadectwa pracy z ostatnich lat
 • 6) oświadczenie, że kandydat spełnia warunki określone w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.)
 • 7) oświadczenie, że Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich będzie podstawowym miejscem zatrudnienia kandydata
 • 8) inne dokumenty potwierdzające poiskane, wymagane, preferowane kwalifikacje
 • 9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Biuro Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej
  al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, pokój D102