Asystent

Wydział Grafiki
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Nasze wymagania

 • 1. Posiadanie tytułu zawodowego doktora lub doktora sztuki
 • 2. Dorobek zawodowy w zakresie dyscypliny: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
 • 3. Biegłość w posługiwaniu się technikami związanymi z grafiką artystyczną – w szczególności technikami wklęsłodruku i wypukłodruku
 • 4. Doświadczenie dydaktyczne/pedagogiczne
 • 5. Znajomość języka obcego (preferowany język angielski).
 • 6. Deklaracja, że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

Mile widziane

 • 1. Umiejętności w zakresie malarstwa, rysunku, fotografii, znajomość technik drukarskich (druk cyfrowy, serigrafia, litografia).
 • 2. Wskazana znajomość programów: Adobe Photoshop. Ilustrator, After Effects

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć ze studentami
 • organizacja wydarzeń artsytycznych: wystaw, warsztatów plenerów, festiwali itp.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie do Rektora zawierające zgłoszenie udziału w konkursie (ze wskazaniem numeru konkursu).
 • 2. Kopia dyplomu nadania tytułu zawodowego magistra lub magistra sztuki
 • 3. Zaświadczenie o statusie studenta studiów doktoranckich (nieobowiązkowe - składane przez studentów studiów doktoranckich).
 • 4. Kwestionariusz osobowy (dokument do pobrania)
 • 5. Życiorys zawodowy, w tym opis doświadczenia dydaktycznego
 • 6. Zaświadczenie o znajomości języka obcego (certyfikat, świadectwo ukończenia kursu itp.)
 • 7. Spis i dokumentacja dorobku zawodowego / artystycznego w zakresie kompetencji wymaganych w konkursie - wersja cyfrowa
 • 8. Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu wraz z deklaracją, że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • 9. Podpisany obowiązek informacyjny (klauzula informacyjna) RODO – (dokument do pobrania)

Załączniki