Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Architektury i Wzornictwa
Politechnika Koszalińska
 • Miejsce: Koszalin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Opis stanowiska

Rektor Politechniki Koszalińskiej ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Katedrze Grafiki Projektowej Wydziału Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej w dziedzinie SZTUKI w dyscyplinie: SZTUKI PLASTYCZNE I KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI

Nasze wymagania

 • posiadają co najmniej tytuł magistra (lub równorzędny) w dyscyplinie sztuk plastycznych (sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki) specjalność komunikacja wizualna
 • predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego
 • umiejętność kreowania zadań projektowych, doświadczenie w zakresie tradycyjnych technik graficznych
 • umiejętność prowadzenia tematów projektowych w oparciu o retorykę wizualną
 • umiejętność pracy w programach komputerowych w zakresie projektowania graficznego
 • doświadczenie w pracy projektowej z zakresu projektowania grafiki, ilustracji, publikacji
 • znajomość trendów i bieżących technologii
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (terminologia fachowa)
 • umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie i chęć rozwoju

Mile widziane

 • ewentualnie nagrody, udział w konkursach
 • udział w targach, wystawach, social mediach

Zakres obowiązków

 • kształcić studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej
 • uczestniczyć w pracach organizacyjnych Wydziału Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie zawierające zgłoszenie udziału w konkursie na stanowisko asystenta do Rektora Politechniki Koszalińskiej
 • kwestionariusz osobowy wraz z fotografią
 • Odpis dyplomu lub dokument potwierdzający uzyskanie tytułu magistra (lub równorzędnego) ww. dyscyplinie
 • życiorys zawodowy
 • wykaz dorobku projektowego w formie elektronicznej
 • opis innych ważnych dokonań twórczych i organizacyjnych
 • oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu wraz z deklaracją, że Politechnika Koszalińska będzie podstawowym miejscem pracy w wypadku wygrania konkursu
 • wszelkie dodatkowe informacje (w formie dokumentów lub publikacji, które mogą mieć znaczenie w ocenie dodatkowych umiejętności związanych z rozstrzygnięciem konkursu, np. certyfikaty, licencje, zaświadczenia, itp.)
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury konkursowej

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Zgłoszenia na konkurs należy składać lub nadsyłać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs na asystenta – Katedra Grafiki Projektowej” w terminie od 01.07.2024r. do 06.09.2024r. pod adresem: Wydział Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin, budynek I