Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Nasze wymagania

 • co najmniej tytuł zawodowy magistra inżyniera;
 • ukończenie wyższych studiów technicznych w dyscyplinie „inżynieria lądowa, geodezja i transport”
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego;
 • znajomość języka angielskiego, zwłaszcza technicznego;
 • udokumentowana działalność publikacyjna, co najmniej dwie publikacje naukowe;
 • doświadczenie w pracy naukowej i dydaktycznej;
 • wskazanie Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy.

Mile widziane

 • zainteresowania naukowe związane z transportem kolejowym;
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
 • zdolności organizacyjne oraz umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków

 • praca naukowa w zakresie inżynierii lądowej, geodezji i transportu kolejowego (z obowiązkiem publikowania uzyskiwanych wyników);
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym w szczególności laboratoriów, ćwiczeń audytoryjnych i zajęć projektowych w zakresie przedmiotów zlecanych do Katedry L5;
 • udział w pracach naukowych i organizacyjnych prowadzonych w Katedrze L5;
 • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora Politechniki Krakowskiej o zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych;
 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony PK – zakładka Praca na PK);
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • potwierdzenie odbycia szkolenia pedagogicznego;
 • dla osób zatrudnionych w szkolnictwie wyższym (poza PK) – dwie ostatnie ankiety oceny okresowej przeprowadzonej u dotychczasowego pracodawcy;
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, dodatkowo w przypadku obcokrajowców dokument potwierdzający znajomość języka polskiego;
 • wykaz dorobku naukowego