Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk weterynaryjnych
 • weterynaria

Opis stanowiska

Tytuł lekarza weterynarii, wartościowe osiągnięcia naukowe – udokumentowane publikacjami w uznanych czasopismach naukowych (jeśli takie posiada); predyspozycje dydaktyczne w zakresie kształcenia i pracy diagnostycznej w obszarze patomorfologii; dobra znajomość języka angielskiego.

Nasze wymagania

 • Ukończone studia na kierunku weterynaria i posiadanie tytułu lekarza weterynarii
 • Posiadanie predyspozycji do pracy dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-badawczej na stanowisku nauczyciela akademickiego w zakresie patomorfologii.
 • Znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie adresowane do Rektora.
 • Kwestionariusz osobowy.
 • Odpis dyplomu potwierdzający uzyskanie tytułu lekarza weterynarii.
 • Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia twórcze kandydata, jeżeli takie posiada
 • Autoreferat z opisem osiągnięć dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych.
 • Oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w Uniwersytecie.
 • Oświadczenie, iż zatrudnienie w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy.
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 • CV z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań