Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • nauki leśne

Opis stanowiska

Asystent badawczo-dydaktyczny w Instytucie Nauk Leśnych, Katedrze Urządzania Lasu, Dendrometrii i Ekonomiki Leśnictwa, Zakładzie Urządzania Lasu
Do obowiązków kandydata (-tki) będzie należało między innymi:
prowadzenie badań naukowych, prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z urządzaniem lasu na kierunkach studiów realizowanych w SGGW.

Nasze wymagania

 • Posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy magistra inżyniera z dyscypliny nauki leśne
 • Wykazywać zainteresowania naukowe i zdolności do ich rozwijania oraz:
 • posiadać znajomość programów komputerowych związanych z urządzeniem lasu (Taksator, ArcGIS, QGIS, AgiSoft, itp.), zarządzaniem relacyjnymi i przestrzennymi bazami danych oraz modelowaniem statystycznym (np. środowisko R, Statistica),
 • posiadać doświadczenie w realizacji badań naukowych,
 • posiadać doświadczenie we współpracy międzynarodowej,
 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie leśnictwa, ochrony przyrody, ocen oddziaływania na środowisko
 • posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu urządzania lasu, metod sztucznej inteligencji oraz zdalnych metod oceny stanu lasów,
 • posiadać doskonałą znajomość języka polskiego pozwalającą na prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu urządzania lasu,
 • posiadać co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz doniesień referatów na konferencjach naukowych,
 • umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy,
 • znajomość zasad funkcjonowania uczelni wyższej.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z urządzaniem lasu na kierunkach studiów realizowanych w SGGW.

Oferujemy

 • Możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w jednej z największych uczelni w kraju,
 • Dodatkowe wynagrodzenie w postaci 13-tej pensji i jubileuszy,
 • Zniżki na obiekty sportowe SGGW i dofinansowanie do pakietu sportowego,
 • Zniżki na pobyt w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych SGGW,
 • Dodatkową opiekę lekarską w placówce medycznej SGGW,
 • Paczki na święta dla dzieci,
 • Dofinansowanie do wydarzeń kulturalnych oraz letniego i zimowego wypoczynku dla pracownika i dzieci
 • Pracę w dogodnej lokalizacji w pobliżu metra Ursynów.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW,
 • Poświadczony odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych w tym wykaz publikacji
 • Niezbędne dokumenty potwierdzające pozostałe wymagania,
 • Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) wraz z oświadczeniem, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy w przypadku wygrania konkursu, które można uzyskać w Biurze Spraw Osobowych.
 • W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu wymagane będzie odpowiednie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (druki wydaje Biuro Spraw Osobowych).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Miejsce składania dokumentów:
  • papierowo: Sekretariat Instytutu Nauk Leśnych, bud. 34, pok. 9 lub 11, 02-776 Warszawa, Nowoursynowska 159, nr tel.: (22) 5938 010, (22) 5938 008 w godz. 900-1300
  • lub elektronicznie: inl@sggw.edu.pl