Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Kandydat na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych zostanie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze Zarządzania Innowacjami Organizacyjnymi w Pracowni Finansów. Wymagane jest posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego w zakresie ekonomii, finansów lub nauk o zarządzaniu i jakości.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na grazyna.tyszczuk@utp.edu.pl