adiunkt

kadry@kpsw.edu.pl
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy poszukuje nauczyciela akademickiego z tytułem min. doktora z zakresu finansów lub rachunkowości.

Wymagane dokumenty: 

– życiorys z wymienionymi osiągnięciami w pracy naukowej i doświadczeniem poza szkolnictwem wyższym,

– dyplomy potwierdzające uzyskane stopnie i tytuły naukowe,

– wykaz publikacji,

– inne dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje.

Oferty prosimy przesyłać na adres: kadry@kpsw.edu.pl lub na adres uczelni:

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57

85-023 Bydgoszcz

 

na stanowisko adiunkta

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@kpsw.edu.pl