asystent – grupa badawczo-dydaktyczna

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych:

 

–  posiadanie stopnia naukowego mgr inż.,

–  ukończony kierunek studiów Inżynieria Środowiska,

–  doświadczenie, związane z daną branżą, min. w zakresie wykonawstwa sieci gazowych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

–  umiejętność sporządzania kosztorysów (Norma Pro),

–  znajomość programów wspomagających projektowanie infrastruktury podziemnej, np. Auto CAD, Program Profil

–  aktywne uczestniczenie w organizacji i modernizacji przyszłych zajęć dydaktycznych,

–  motywacja do prowadzenia badań naukowych oraz umiejętność pracy w zespole,

w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę wbaiis.pbs.edu.p.