Profesor badawczo – dydaktyczny

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat

Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych:

–  posiadanie stopnia naukowego profesora lub doktora  habilitowanego w dyscyplinie architektura i urbanistyka,

–  prowadzenie udokumentowanych publikacjami naukowymi badań z zakresu architektury  i urbanistyki.

–  doświadczenie w promotorstwie prac inżynierskich i magisterskich,

–  doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego,

–  posiadanie uprawnień urbanistycznych mile widziane,

–  znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami,

w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wbnauka@utp.edu.pl