Profesor uczelni w grupie pracowników badawczych

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Zakład Fizyki
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Od kandydata oczekuje się znajomości zagadnień związanych otrzymywaniem cienkich warstw metalicznych lub dielektrycznych, a także nanokompozytów węglowych oraz charakteryzowania ich mikrostruktury i właściwości elektrycznych za pomocą różnych technik eksperymentalnych  polegających na pomiarach optycznych i elektronowych, m.in. za pomocą skaningowej mikroskopii tunelowej i spektroskopii fotoelektronowych.

Od kandydata oczekuje się podjęcia badań w wyżej wymienionej tematyce
i przygotowania publikacji w uznanych czasopismach  w dyscyplinie nauki chemiczne. Ponadto od kandydata oczekuje się przygotowania wniosków grantowych i aplikowanie o finansowanie badań naukowych.