asystent (badawczo-dydaktyczny)

Instytut Geografii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o Ziemi i środowisku

Konkurs na stanowisko asystenta, pracownika badawczo-dydaktycznego w Katedrze Rewitalizacji Dróg Wodnych Instytutu Geografii w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na geografia@ukw.edu.pl