adiunkt

Wydział Chemii, Katedra Chemii Bionieorganicznej
Uniwersytet Gdański
 • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

SŁOWA KLUCZOWE: hodowla komórkowa, badania biologiczne, cytotoksyczność, cytometria przepływowa, oddziaływania związków małocząsteczkowych z DNA, technika SwitchSense, HPLC, LC-MS, MS.   

Tematyka:

 • oddziaływania pochodnych sulfonamidowych jak i ich połączeń koordynacyjnych z jonami metali z DNA i białkami,
 • aktywność przeciwnowotworowa nowych pochodnych sulfonamidowych oraz ich połączeń koordynacyjnych z jonami metali.

Wymagania:

 • tytuł doktora w dyscyplinie nauki chemiczne uzyskany nie wcześniej niż w 2020 roku,
 • minimum 2- letni staż naukowo-dydaktyczny,
 • udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych, w których kandydat jest pierwszym autorem lub współautorem,
 • doświadczenie w realizacji grantów naukowo-badawczych jako wykonawca i/lub kierownik,
 • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w wystąpieniach na konferencjach międzynarodowych i/lub krajowych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej,
 • biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie,
 • obsługa komputera, pakietu Microsoft Office i programów chemicznych (ChemSketch, Mnova),
 • umiejętność pracy zarówno w pojedynkę, jak i w grupie,
 • pracowitość, punktualność, sumienność, otwartość na nowe zadania i cele.

 Umiejętności:

 • prowadzenie hodowli komórkowej, planowanie oraz prowadzanie badań biologicznych na poziomie komórkowym (określenie poziomu cytotoksyczności związków, testy cytometryczne),
 • znajomość techniki SwitchSense pozwalającej na określenie oddziaływań związków małocząsteczkowych z DNA lub białkami,
 • znajomość technik: HPLC, MS, LC-MS.

Dodatkowymi atutami kandydata będą:

 • patenty i/lub zgłoszenia patentowe,
 • znajomość obsługi programów graficznych oraz do analizy statystycznej.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: biurodziekana.chemia@ug.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na biurodziekana.chemia@ug.edu.pl