Asystent badawczo-dydaktyczny

Uniwersytet Gdański

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii.

Szczegóły w załączniku.