asystent

Wydział Zarządzania i Ekonomii
Politechnika Gdańska
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Asystent na stanowisko dydaktyczne z tytułem zawodowym magistra na kierunku ekonomia lub zarządzanie w Katedrze Zarządzani.

Kandydat powinien posiadać wiedzę i umiejętności, a także praktyczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć z przedmiotów wykorzystujących techniki symulacji procesów z wykorzystaniem programu iGrafx Process, w notacji podstawowej analizy procesów i BPMN.

Zadania:

  •  Prowadzenie zajęć dydaktycznych z modelowania symulacyjnego
  • Prace organizacyjne na rzecz katedry

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aleksandra.czarnecka@zie.pg.gda.pl