profesor / adiunkt / starszy wykładowca

WSTIH_Bozena Fiedosiuk
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
 • Forma zatrudnienia: Freelance
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

Mając na celu dalszy, intensywny rozwój zatrudni na umowę zlecenie  wykładowców z dziedziny nauk społecznych:

ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakością, nauki społeczne.

Oczekiwany poziom wykształcenia kandydatów:

magister, doktor lub doktor habilitowany

 • Zajęcia w zakresie działalności naukowej w dyscyplinie naukowej ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakością, nauki społeczne.
 • Wiedza i predyspozycje dydaktyczne do prowadzenia zajęć stacjonarnych oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • gotowość do prowadzenia zajęć w dni powszednie oraz w weekend.
 • Znajomość języka rosyjskiego i ukraińskiego jest obowiązkowa.

Wykaz dokumentacji aplikacyjnej:

 1. CV
 2. podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora
 3. kopia dyplomu/ów,
 4. wykaz osiągnięć w sferze nauki: prac opublikowanych, zrealizowanych projektów badawczych, organizacji konferencji i wystąpień naukowych,
 5. informacja o doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią.

Aplikacje proszę przesłać na adres kadry@wstih.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez WSTiH w Gdańsku. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@wstih.pl