Wykładowca

Kolegium Nauk Technicznych i Zarządzania
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

zatrudni nauczyciela akademickiego od roku akademickiego 2021/2022 na stanowisku:

WYKŁADOWCY

kandydat powinien posiadać co najmniej stopień naukowy doktora* w dziedzinie:

nauk inżynieryjno-technicznych

preferowane dyscypliny:

  • automatyka, elektronika i elektrotechnika
  • informatyka techniczna i telekomunikacyjna
  • inżynieria materiałowa
  • inżynieria mechaniczna
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

atrakcyjność oferty podniesie:

  • doświadczenie pracy organizacyjnej w uczelni,
  • kompetencje informatyczne (Word, Excel) oraz znajomość języka angielskiego

 

*dotyczy również osób z zamkniętym lub zaawansowanym przewodem doktorskim

Osoba spełniające powyższe kryteria proszona jest o przesłanie CV** (w tym osiągnięcia dydaktyczne, naukowe i organizacyjne), skanów dyplomów, wykazu dorobku naukowego za ostatnie 3 lata, deklaracji zatrudnienia we WSZOP jako podstawowego miejsca pracy, na adres e-mail: n-a@wszop.edu.pl

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na n-a@wszop.edu.pl