adiunkt badawczy

Matematyki Stosowanej AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

szczegóły w załączniku