ASYSTENT (GRUPA PRACOWNIKÓW BADAWCZYCH)

MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
Uniwersytet Jagielloński
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Bionanonauki i Biochemii w Małopolskim Centrum Biotechnologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Bionanonauki i Biochemii w Małopolskim Centrum Biotechnologii w ramach realizacji projektu NCN SONATA 14 pt. „Ewolucja w warunkach laboratoryjnych białek o wysokiej gęstości ładunku, przy pomocy silnie naładowanych klatek białkowych w skali nano”, nr PSP: K/PBD/000307, w zakresie inżynierii białkowej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust.  2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne: 

 1. posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
 2. wykazują predyspozycje do pracy badawczej.

Szczegółowe kryteria dla kandydata zainteresowanego dołączeniem do zespołu badawczego pracującego nad projektem.  

Dodatkowe wymagania:

 1. Wysoka motywacja do realizacji projektu inżynierii białek.
 2. Kilkuletnie doświadczenie w pracy naukowej / laboratoryjnej, mile widziane w ewolucji ukierunkowanej.
 3. Wykształcenie w jednej z dyscyplin naukowych związanych z tym projektem, np. biologia molekularna, biochemia, biofizyka, biologia strukturalna, biologia komórki i biologia chemiczna.
 4. Publikacja co najmniej jednego artykułu jako pierwszy autor, w czasopiśmie recenzowanym (Jeżeli istnieje szczególny powód braku publikacji, np. długi czas recenzji, zgłoszenie patentowe itp., proszę zaznaczyć to we wniosku).
 5. Chęć do samorozwoju w kierunku naukowym związanym z kierunkiem projektu.
 6. Umiejętność współpracy w zespole.
 7. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na yusuke.azuma@uj.edu.pl