Samodzielny biolog

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
Uniwersytet Jagielloński
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Zakład Biofizyki Komórki WBBiB UJ ogłasza konkurs na stanowisko samodzielnego biologa (umowa na zastępstwo)

Wymagane kwalifikacje: ukończone studia wyższe w zakresie nauk przyrodniczych lub ścisłych.

Zainteresowane osoby proszone są o wysłanie życiorysu (curriculum vitae) (z podaniem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie ww. wymagań na adres kierownika projektu (jerzy.dobrucki@uj.edu.pl). Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (Skype, Zoom, Teams).

Dokumenty należy wysłać do dnia 15.02.2022 r.

Zakład zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska, jedynie wybranego kandydata.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: jerzy.dobrucki@uj.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na jerzy.dobrucki@uj.edu.pl