Lektor stanowisko dydaktyczne

Katedra Filmu, na Wydziale Sztuki Mediów
Akademia Sztuki w Szczecinie
 • Miejsce: Szczecin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Nasze wymagania

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra filologii angielskiej
 • posiadanie doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z indywidualnym przydziałem,
 • obowiązki poza dydaktyczne przydzielone przez Dziekana Wydziału oraz Kierownika Katedry,
 • Prowadzenie konsultacji dla studentów.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgłoszenie udziału w konkursie
 • życiorys zawodowy oraz kwestionariusz osobowy
 • odpis dyplomów ukończenia studiów
 • opis osiągnięć naukowych i artystycznych popartych dokumentacją
 • oświadczenie, że Akademia Sztuki w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy
 • oświadczenie w trybie art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • wszelkie dodatkowe informacje (w formie dokumentów lub publikacji, które mogą mieć znaczenie w ocenie dodatkowych umiejętności związanych z rozstrzygnięciem konkursu)

Załączniki