Lektor stanowisko dydaktyczne

Wydział Kultury Fizycznej
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Lektor języka angielskiego

Nasze wymagania

 • Tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej
 • Doświadczenie dydaktyczne w pracy nauczyciela języka angielskiego (preferowane doświadczenie w zakresie języka związanego ze sportem, turystyką, rekreacją i zdrowiem)
 • Umiejetność pracy zespołowej i chęć pracy na rzecz Uczelni
 • Dyspozycyjność oraz gotowość do prowadzenia zajęć w godzinach popołudniowych
 • Obsługa programów komputerowych niezbędnych pracy
 • Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • praca organizacyjna zlecona przez kierownika zakładu/dziekana na rzecz uczelni

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgłoszenie do konkursu
 • życiorys (cv)
 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny do pobrania na stronie Uczelni)
 • odpis dyplomu (-ów) oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia kandydata
 • informację o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
 • program działalności dydaktycznej i organizacyjnej
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i Nauce
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (dostępne do pobrania na stronie Uczelni)
 • klauzulę obowiązku informacyjnego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępna do pobrania na stronie Uczelni)

Załączniki