Asystent w grupie pracowników badawczych

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria chemiczna

Zakres prac kandydata na wymagane stanowisko:
Asystent w grupie pracowników badawczych odpowiedzialny będzie za badania mikrobiologiczne materiału roślinnego przed i po poddawaniu materiału roślinnego procesom oczyszczania (zarówno w wodzie, jak i w powietrzu).

 

Wymagania w stosunku do kandydata:
• Wykształcenie – wyższe (magister lub magister inżynier)
• Praca stacjonarna w siedzibie Jednostki zatrudniającej
• Kompetencje w obszarze prowadzenia analiz mikrobiologicznych, udokumentowane np. publikacjami w czasopismach dziedziny i/lub doświadczeniem w realizacji badań z obszaru biotechnologii przemysłowej
• Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego (działalność naukowa w języku angielskim).

 

Warunki zatrudnienia:
• Wymiar zatrudnienia: umowa o pracę, niepełny etat (0,67 etatu)
• Wynagrodzenie miesięczne: wg stawek obowiązujących w Politechnice Łódzkiej
• Okres zatrudnienia: czas określony do 30.11.2022 r.

 

Wymagane dokumenty:
• podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora PŁ,
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
• inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
• deklarację kandydata, że Politechnika Łódzka będzie jego podstawowym miejscem pracy.

 

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 07.08.2021 r. w Sekretariacie Katedry Biotechnologii Środowiskowej, 90-924 Łódź ul. Wólczańska 171/173 lub na adres e-mail: joanna.berlowska@p.lodz.pl

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na joanna.berlowska@p.lodz.pl