DOKTORANT-STYPENDYSTA

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o Ziemi i środowisku

stanowisko wykonawcy-doktoranta w ramach projektu badawczego NCN OPUS nr UMO-2020/37/B/ST10/01219 pt. „Wpływ zdarzeń ekstremalnych (susze i pożary) na rolę ekosystemów bagiennych umiarkowanych szerokości geograficznych w bilansie gazów cieplarnianych – wieloletnie badania metodą kowariancji wirów w Biebrzańskim Parku Narodowym”

Wymagania:
1.     ukończone studia II stopnia z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, w szczególności na kierunku: geografia, geoinformacja, ochrona środowiska, biologia, fizyka lub pokrewne;
2.     dobra znajomość języka angielskiego;
3.     gotowość do pracy w terenie (bagna biebrzańskie);
4.     umiejętności przetwarzania i statystycznej analizy dużej liczby danych pomiarowych oraz obrazów cyfrowych w tym zobrazowań satelitarnych;
5.     kandydaci muszą spełniać wymagania NCN opisane w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”, stanowiącego załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

Warunkiem uzyskania stypendium jest przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych
i Przyrodniczych Uniwersytetu Łódzkiego. Dokładna wysokość stypendium zależy od przebiegu
i wyników rekrutacji do Szkoły Doktorskiej.

Zainteresowani kandydaci przed złożeniem dokumentów proszeni są o kontakt
z kierownikiem projektu prof. dr hab. Krzysztofem Fortuniakiem, e-mail: krzysztof.fortuniak@geo.uni.lodz.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.fortuniak@geo.uni.lodz.pl