asystent

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk rolniczych

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 

1.      Ukończone studia na kierunku chemia, średnia z pięcioletniego okresu studiów nie niższa niż 3,9;

2.      Umiejętność obsługi specjalistycznej aparatury badawczo-pomiarowej;

3.      Pożądane doświadczenie zawodowe w formie odbytych staży, szkoleń,

4.      Umiejętność przygotowania prezentacji

5.      Znajomość języka angielskiego;

6.      Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim);

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 

1.       Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora, życiorys, kwestionariusz osobowy (formularz kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej Uczelni)

2.       Odpis dyplomu ukończenia studiów

3.       Kopia certyfikatu językowego

4.       Oświadczenie o spełnianiu wymagań art. 109, ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,           z późn. zm.

5.       Oświadczenie, że UP w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

6.       Zgoda na przetwarzanie danych osobowych