Profesor uczelni

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 5.321,00 zł
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Oczekiwania:

·        stopień doktora habilitowanego nauk o zarządzaniu i jakości,

·        znaczący dorobek naukowy z zakresu zarządzania poparty wskaźnikami bibliometrycznymi,

·        współpracę międzynarodową potwierdzoną dorobkiem naukowym,

·        znajomość języka angielskiego oraz języka polskiego (w przypadku obcokrajowców),

·        przygotowanie merytoryczno-dydaktyczne do zajęć prowadzonych w Instytucie

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wne@uwm.edu.pl