Asystent dydaktyczny

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Opolski
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

KONKURS NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

w Katedrze Języka Angielskiego

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo (specjalność analiza dyskursu; komunikacja medialna i publiczna)

Kandydat powinien posiadać:

1)    stopień magistra filologii angielskiej (lub analogiczny, np. zdobyty na uczelni zagranicznej);

2)    dorobek naukowy z zakresu badań nad językiem w komunikacji publicznej i mediach (analizy dyskursu, pragmatyki, stylistyki);

3)    udokumentowane doświadczenie w dydaktyce akademickiej w języku angielskim (poziom B2-C2), w tym z użyciem technik kształcenia na odległość.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ij@uni.opole.pl