asystent w grupie badawczo-dydaktycznej

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki
Politechnika Poznańska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

DZIEKAN WYDZIAŁU AUTOMATYKI, ROBOTYKI I ELEKTROTECHNIKI

POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych – 1 etat

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych,

w dyscyplinie naukowej: matematyka

w Instytucie Matematyki.

Termin składania dokumentów: 06.06.2023 r.

Szczegóły w załączniku.

Link do zasad polityki kadrowej Politechniki Poznańskiej oraz wymaganych załączników:

https://bip.put.poznan.pl/zarzadzenie/z-66-2020

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na creef@put.poznan.pl