Profesor uczelni

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: weterynaria

Tytuł lekarza weterynarii, stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie weterynaria; wartościowe osiągnięcia naukowe – udokumentowane publikacjami w uznanych czasopismach naukowych; predyspozycje i doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia i pracy klinicznej w obszarze toksykologii i farmakologii weterynaryjnej; dobra znajomość języka angielskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wmwz@up.poznan.pl