Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Matematyki
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • matematyka

Opis stanowiska

Katedra Matematyki Stosowanej Politechniki Wrocławskiej poszukuje osoby do pracy na stanowisku profesora uczelni badawczo-dydaktycznego w dyscyplinie matematyka, w specjalności matematyka finansowej i uczenie maszynowe. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie prowadziła badania naukowe i zajęcia dydaktyczne oraz wykonywała prace organizacyjne na rzecz Katedry Matematyki Stosowanej, Wydziału Matematyki oraz Politechniki Wrocławskiej.

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora habilitowanego z matematyki
 • dorobek naukowy w dyscyplinie matematyka, specjalności matematyka finansowa i uczenie maszynowe, potwierdzony artykułami opublikowanymi w międzynarodowych czasopismach naukowych w okresie ostatnich pięciu lat
 • doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych z matematyki
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w zakresie matematyki finansowej i uczenia maszynowego
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie prac naukowo-badawczych
 • uczestnictwo w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w języku polskim i angielskim
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni

Oferujemy

 • Zatrudnienie na pełny etat w stabilnej i prestiżowej firmie.
 • Możliwość dalszego awansu zawodowego.
 • Praca na Politechnice umożliwia pracownikom rozwój ich kompetencji poprzez naukę języków obcych, udział w szkoleniach czy też podjęcie studiów doszkalających.
 • Języków obcych można uczyć się na preferencyjnych warunkach w Studium Języków Obcych, a także przygotować się do egzaminów certyfikowanych.
 • Ponadto każdy pracownik może ubiegać się o dofinansowanie do studiów w wysokości do 50% ich kosztów.
 • W ramach projektu Erasmus+ z krajami partnerskimi istnieje możliwość wyjazdu zagranicznego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub realizacji szkolenia w zagranicznych uczelniach partnerskich.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie przystąpienia do konkursu (wraz z numerem referencyjnym konkursu) adresowane do Rektora (załącznik nr 3a/3a1).
 • Syntetyczny życiorys zawodowy.
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączniku).
 • Kopia dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 • Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej (zwięzły opis osiągnięć naukowych, lista publikacji z podaniem aktualnej punktacji MNiSW, łączna liczba cytowań prac naukowych z podaniem źródła tych danych, wykaz realizowanych projektów naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych, informacja o współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą, wykaz i opis staży naukowych, informacja o działalności organizacyjnej, informacja o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, wykaz nagród i wyróżnień naukowych i zawodowych). Powyższe dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.
 • Kopie maksymalnie pięciu wybranych prac opublikowanych przez kandydata.
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3b/3b1).
 • Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (załącznik nr 3c/3c1).
 • Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy* (załącznik nr 3d/3d1).

Załączniki