adiunkt

Wydział Nauk Humanistycznych
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

(językoznawstwo, filologia angielska)